Kancelaria Podatkowa
Doradca Podatkowy Iwona Płaneta
Oferta

 USŁUGI KANCELARII:

I. Doradztwo podatkowe:

  • Sporządzanie opinii z zakresu prawa podatkowego
            - podatek dochodowy od osób fizycznych
            - podatek dochodowy od osób prawnych
            - podatek od towarów i usług VAT i podatek akcyzowy
            - podatek od czynności cywilnoprawnych
            - opłata skarbowa
            - inne podatki i opłaty lokalne
            
  • konsultacje dotyczące wyboru możliwych strategii podatkowych w tym:
           - wybór form  opodatkowania
           - optymalizacja opodatkowania w celu zgodnego z prawem minimalizowania obciążeń
              podatkowych
           - reprezentowanie klientów w postępowaniu przed
             organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej
           - reprezentowanie klientów przed Wojewódzkim i Naczelnym Sądem Administracyjnym

II. DORADZTWO I USŁUGI KSIĘGOWE
 
           - zasady prowadzenia ewidencji i urządzeń księgowych
           - księgi rachunkowe
           - podatkowa księga przychodów i rozchodów
           - ewidencja przychodów
           - kadry i płace
           - ewidencje dla celów VAT
           - listy płac, karty wynagrodzeń, deklaracje podatkowe

III. SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
           - Konsultacje dotyczące obowiązków ubezpieczonych i płatników składek
           - Sporządzanie i przekazywanie drogą elektroniczną do ZUS dokumentacji
              płatników i osób ubezpieczonych.

IV.  ZGŁOSZENIA "INTRASTAT"

          - Sporządzanie i przekazywanie organom celnym informacji na temat obrotu towarowego z państwami członkowskimi Wspólnoty - deklaracje "INTRASTAT"Zapraszam do współpracy


Kancelaria Podatkowa Iwona Płaneta
33-100 Tarnów
ul. Konarskiego 9

tel. 14 688 90 11

kancelaria@doradcapodatkowy.biz.pl

 
Strona główna Oferta